144 of the top 450 Asian banks are Japanese with assets of $7.1 trillion and profits of $2.8 billion. Assets in the top 20 Japanese banks are $5.1 trillion, assets in the top 40 Japanese banks are $6.0 trillion, and assets in the top 10 Japanese banks were $4.2 trillion.

http://www.asiaweek.com/asiaweek/features/financial500.2001/500list_1.html

 

 

2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

1 1

Bank Of Tokyo-Mitsubishi

JAPAN 735,423 21.6% 423,865 9.4% 1 327,570 -2.0% 1 -1,209.6 PL 494
2 3

Sumitomo Bank

JAPAN 569,241 25.3% 331,340 8.1% 4 277,403 -0.4% 5 726.4 34.9% 13
3 2

Fuji Bank

JAPAN 522,599 6.8% 324,545 5.2% 5 319,304 2.6% 2 696.3 51.4% 14
4 7

Indl. & Coml. Bank Of China

CHINA 480,071 12.3% 392,456 8.9% 2 290,334 -0.3% 3 614.6 23.3% 15
5 6

Sanwa Bank

JAPAN 461,647 16.9% 344,711 14.8% 3 269,396 2.5% 7 -1,285.0 PL 495
6 4

Dai-Ichi Kangyo Bank

JAPAN 439,737 1.1% 298,417 -2.8% 7 271,815 -2.6% 6 738.4 19.8% 12
7 5

Sakura Bank

JAPAN 434,165 6.1% 318,756 8.6% 6 281,938 2.3% 4 425.9 -21.8% 22
8 9

Bank Of China

CHINA 382,730 9.1% 269,414 12.3% 9 162,628 -7.1% 12 553.3 3.5% 16
9 8

Industrial Bank Of Japan

JAPAN 377,906 4.9% 76,439 32.3% 17 198,440 4.3% 8 509.1 -17.3% 18
10 12

China Construction Bank

CHINA 305,856 15.0% 273,212 16.9% 8 166,217 15.7% 11 910.9 52.1% 8
11 10

Tokai Bank

JAPAN 290,707 13.2% 188,522 5.0% 12 162,403 1.7% 13 -541.4 PL 490
12 11

Agricultural Bank Of China

CHINA 263,958 -4.0% 227,682 13.6% 10 177,731 -6.6% 9 35.9 LP 137
13 13

Asahi Bank

JAPAN 254,219 8.1% 203,699 6.9% 11 175,318 0.1% 10 -68.2 PL 450
14 14

Hongkong & Shanghai Banking

HONG
KONG
225,894 7.6% 183,825 9.4% 13 83,654 2.6% 16 3,328.8 45.0% 1
15 15

National Australia Bank

AUST. 190,403 35.3% 102,547 13.9% 15 108,306 18.0% 14 1,794.5 14.8% 3
16 16

Mitsubishi Trust & Banking

JAPAN 157,482 12.1% NA 75,395 5.0% 17 125.3 -68.1% 57
17 17

Sumitomo Trust & Banking

JAPAN 152,144 15.0% 75,655 13.3% 18 69,676 8.4% 19 357.0 27.3% 25
18 18

Daiwa Bank

JAPAN 130,141 0.8% 104,080 3.3% 14 85,017 2.4% 15 -204.3 PL 477
19 24

Commonwealth Bank Of Aust.

AUST. 120,593 57.6% 62,379 20.5% 20 73,276 29.9% 18 1,495.8 89.9% 4
20 19

Chuo Mitsui Trust & Banking

JAPAN 116,668 -9.0% 68,504 -0.6% 19 66,418 1.0% 20 208.5 -51.7% 37
21 22

Australia & N.Z. Banking Group

AUST. 95,550 12.9% 55,735 4.2% 23 64,440 11.8% 22 967.9 18.0% 6
22 23

Westpac Banking Corp.

AUST. 92,863 19.5% 49,858 5.2% 29 59,575 10.0% 23 950.1 17.8% 7
23 21

Bank Of Yokohama

JAPAN 89,131 -0.6% 78,960 2.5% 16 66,184 -1.4% 21 230.7 -5.0% 33
24 20

Shinsei Bank

JAPAN 81,057 -27.8% 28,014 15.9% 62 48,942 -17.8% 25 787.3 -18.8% 11
25 30

Bank Of Communications

CHINA 75,891 16.8% 39,742 27.0% 40 38,320 14.3% 31 244.7 9.7% 30
2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

26 32

Kookmin Bank

S.KOREA 72,043 24.8% 46,061 30.8% 31 46,036 34.7% 27 468.5 LP 20
27 27

Shizuoka Bank

JAPAN 71,259 5.7% 59,938 2.7% 22 43,881 0.0% 28 161.3 -29.6% 46
28 28

Chiba Bank

JAPAN 67,875 2.8% 60,730 4.7% 21 47,067 -0.8% 26 114.8 -28.1% 63
29 26

Toyo Trust & Banking

JAPAN 67,547 -3.1% 31,977 2.3% 51 31,830 -8.0% 42 -16.6 PL 426
30 31

Bank Of Taiwan

TAIWAN 67,536 7.5% 54,862 7.8% 25 41,799 4.7% 29 318.2 40.5% 26
31 34

Dbs

S'PORE 64,982 5.7% 53,580 3.4% 26 49,437 7.5% 24 802.1 29.6% 10
32 38

Hang Seng Bank

HONG
KONG
64,203 13.3% 55,565 13.3% 24 27,887 10.3% 47 1,283.8 20.5% 5
33 36

Yasuda Trust & Banking

JAPAN 62,191 11.9% 33,507 5.1% 49 33,449 6.1% 37 43.8 -80.2% 124
34 29

Joyo Bank

JAPAN 61,274 5.4% 53,556 4.1% 27 38,016 0.7% 32 73.2 -23.1% 87
35 33

Hanvit Bank

S.KOREA 57,558 -0.1% 38,326 2.9% 43 32,705 1.9% 40 -1,838.8 LL 496
36 41

State Bank Of India

INDIA 56,431 13.8% 42,101 16.4% 37 20,984 19.1% 67 438.8 99.6% 21
37 35

Bank Of Fukuoka

JAPAN 56,125 0.2% 50,542 2.0% 28 38,994 -5.7% 30 -667.8 PL 493
38 25

Aozora Bank

JAPAN 53,424 -26.3% 15,417 -32.4% 110 23,783 -8.2% 56 855.8 87,696% 9
39 37

Hokuriku Bank

JAPAN 51,398 1.2% 46,874 1.7% 30 37,431 0.5% 33 49.6 -47.1% 118
40 46

Taiwan Cooperative Bank

TAIWAN 51,112 8.5% 39,406 6.1% 41 35,017 14.1% 36 69.6 -58.8% 92
41 39

Hachijuni Bank

JAPAN 50,697 4.6% 45,280 2.8% 32 31,806 1.1% 43 90.3 -16.5% 76
42 51

H & Cb

S.KOREA 48,941 27.1% 37,818 39.2% 44 35,893 44.9% 34 406.1 12.9% 23
43 43

Gunma Bank

JAPAN 48,719 5.8% 42,981 3.8% 35 29,903 -0.6% 44 100.4 -7.1% 70
44 42

Ashikaga Bank

JAPAN 47,652 1.0% 43,913 1.2% 34 35,769 6.3% 35 81.3 -10.1% 82
45 44

North Pacific Bank

JAPAN 47,342 3.4% 44,376 3.9% 33 32,167 4.4% 41 53.3 4.0% 112
46 40

Hiroshima Bank

JAPAN 47,307 -1.4% 42,126 -2.1% 36 33,263 0.7% 38 70.0 138.8% 91
47 45

Chugoku Bank

JAPAN 44,822 3.4% 40,476 2.2% 38 25,078 -5.6% 51 49.2 -4.3% 119
48 47

77 Bank

JAPAN 44,558 4.6% 39,883 1.8% 39 26,840 0.8% 48 97.4 -27.2% 72
49 50

Land Bank Of Taiwan

TAIWAN 44,365 5.2% 39,153 6.2% 42 32,911 9.4% 39 252.1 5.7% 29
50 53

Chohung Bank

S.KOREA 40,442 8.9% 28,016 16.8% 61 24,160 18.4% 55 78.6 LP 84

 

 

2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

51 52

Korea Exchange Bank

S.KOREA 39,866 6.2% 25,908 8.5% 67 25,396 18.1% 50 -385.0 LL 486
52 54

Bank Of Kyoto

JAPAN 39,436 12.1% 34,429 4.9% 47 22,429 0.3% 62 40.8 -15.5% 128
53 49

Nishi-Nippon Bank

JAPAN 39,344 2.1% 34,206 1.8% 48 28,684 -4.4% 45 -286.7 PL 482
54 56

Shinhan Bank

S.KOREA 39,199 16.3% 23,497 29.6% 75 23,642 28.8% 57 291.9 224.0% 28
55 48

Yamaguchi Bank

JAPAN 38,831 -4.6% 35,024 -5.6% 46 25,046 -3.2% 52 59.1 88.0% 104
56 64

United Overseas Bank

S'PORE 38,304 16.8% 32,825 20.4% 50 17,024 10.5% 78 527.2 20.1% 17
57

Kinki Osaka Bank

JAPAN 37,681 NA 35,124 NA 45 26,242 NA 49 -239.1 NA 481
58 59

First Commercial Bank

TAIWAN 37,286 4.4% 29,705 8.7% 56 24,443 5.7% 54 126.2 -32.0% 56
59 63

Hua Nan Commercial Bank

TAIWAN 35,747 6.9% 28,437 8.5% 60 24,969 10.5% 53 146.0 -9.4% 48
60 55

Juroku Bank

JAPAN 35,240 3.7% 31,473 2.8% 53 23,213 0.3% 58 31.5 37.1% 144
61 58

Iyo Bank

JAPAN 34,842 7.3% 30,779 5.0% 54 22,673 1.5% 59 63.7 19.5% 100
62 57

Nanto Bank

JAPAN 34,579 4.5% 31,573 3.2% 52 19,784 -2.6% 68 19.5 105.0% 189
63 68

Oversea-Chinese Banking Corp.

S'PORE 34,484 9.9% 28,774 12.2% 59 28,066 8.8% 46 485.1 16.4% 19
64 60

Daishi Bank

JAPAN 34,384 6.3% 30,525 3.1% 55 19,340 0.4% 71 28.7 -30.7% 154
65 69

Hana Bank

S.KOREA 34,193 17.5% 24,022 14.1% 72 19,751 35.2% 69 14.1 -87.7% 213
66 73

Malayan Banking

MALAYSIA 33,506 8.4% 26,831 7.5% 66 21,007 4.6% 66 358.0 40.3% 24
67 65

Chang Hwa Commercial Bank

TAIWAN 33,372 2.9% 24,979 5.8% 70 22,473 8.1% 60 71.3 -44.1% 90
68 61

Shiga Bank

JAPAN 32,958 6.0% 29,630 4.4% 57 19,712 1.5% 70 19.9 -38.9% 187
69 62

Hokkaido Bank

JAPAN 31,927 3.4% 29,325 2.2% 58 22,454 2.1% 61 55.3 -13.5% 111
70 66

San-In Godo Bank

JAPAN 30,955 5.9% 26,878 3.6% 64 17,956 -1.8% 76 72.1 6.0% 89
71 70

Hyakugo Bank

JAPAN 30,224 6.3% 27,277 3.8% 63 16,579 1.5% 81 34.4 48.8% 141
72 67

Hyakujushi Bank

JAPAN 29,861 2.2% 26,872 2.4% 65 21,283 -1.9% 65 23.7 97.5% 174
73 72

Bangkok Bank

THAILAND 29,346 5.0% 24,589 8.1% 71 17,370 -3.5% 77 -442.1 LL 489
74 112

Citic Industrial Bank

CHINA 28,347 49.1% 22,699 43.4% 80 14,463 59.3% 91 111.6 21.6% 64
75 75

Ogaki Kyoritsu Bank

JAPAN 28,332 6.1% 25,306 5.5% 68 18,430 2.2% 74 25.9 -57.8% 160
2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

76 74

Higo Bank

JAPAN 27,621 3.3% 25,270 1.9% 69 15,811 0.6% 85 10.7 -75.6% 242
77 76

St. George Bank

AUST. 27,485 10.2% 19,417 7.7% 91 21,858 8.9% 63 196.1 125.5% 39
78 78

Kiyo Bank

JAPAN 27,087 5.3% 23,928 1.9% 73 16,401 3.3% 83 22.7 -57.5% 180
79 90

Overseas Union Bank

S'PORE 26,915 18.4% 22,985 21.1% 77 21,655 17.8% 64 314.8 21.1% 27
80 84

Taiwan Business Bank

TAIWAN 26,690 4.4% 22,776 5.6% 79 19,187 5.1% 72 74.7 -34.4% 86
81 108

China Merchants Bank

CHINA 26,156 33.3% 20,920 31.9% 84 12,016 17.2% 103 134.8 40.1% 52
82 95

Intl. Coml. Bank Of China

TAIWAN 26,110 20.4% 14,567 17.6% 117 15,069 13.4% 88 138.7 -5.2% 50
83 71

Bank Mandiri

INDO. 25,712 9.2% 17,084 10.8% 99 3,181 39.5% 240 210.9 LP 36
84 79

Suruga Bank

JAPAN 25,211 0.4% 23,676 0.4% 74 16,588 5.1% 80 83.3 7.6% 80
85 103

China Everbright Bank

CHINA 25,061 23.6% 17,931 33.0% 96 11,925 19.6% 104 72.4 -11.5% 88
86 77

Fukuoka City Bank

JAPAN 24,889 -4.8% 22,807 -1.9% 78 18,945 -3.4% 73 -411.1 PL 488
87 93

Minato Bank

JAPAN 24,858 23.9% 23,156 25.2% 76 18,031 22.5% 75 29.1 13.5% 153
88 82

Kagoshima Bank

JAPAN 24,554 4.3% 21,480 4.2% 83 15,419 1.8% 86 48.6 0.9% 120
89 80

Hokkoku Bank

JAPAN 24,416 0.6% 22,127 0.3% 82 16,452 -0.8% 82 -80.4 PL 458
90 81

Toho Bank

JAPAN 24,376 3.5% 22,629 2.8% 81 14,665 1.5% 90 -175.5 PL 475
91 83

Krung Thai Bank

THAILAND 23,424 -0.3% 19,963 5.2% 89 8,985 -49.4% 135 1,804.2 LP 2
92 85

Bank Of Nagoya

JAPAN 23,365 0.8% 20,908 -0.7% 85 16,014 -0.6% 84 28.1 -29.0% 155
93 114

Bank Of East Asia

HONG
KONG
22,737 22.0% 19,512 23.8% 90 13,541 24.3% 95 239.9 25.7% 32
94 88

Musashino Bank

JAPAN 22,716 3.3% 20,859 3.7% 86 15,184 2.4% 87 -68.2 PL 451
95 102

Koram Bank

S.KOREA 22,668 23.9% 14,244 22.7% 120 12,017 26.0% 102 -313.2 PL 484
96 104

Chinatrust Commercial Bank

TAIWAN 22,377 15.1% 16,796 18.5% 102 14,758 16.1% 89 218.8 48.5% 35
97 87

Keiyo Bank

JAPAN 22,275 0.8% 20,528 0.7% 87 16,756 0.2% 79 20.2 -10.9% 186
98 89

Shikoku Bank

JAPAN 22,171 3.0% 20,280 2.7% 88 14,415 -2.3% 92 19.0 53.2% 192
99 91

Awa Bank

JAPAN 21,721 6.2% 19,244 4.6% 92 14,079 2.3% 94 31.2 -3.8% 146
100 92

Oita Bank

JAPAN 21,128 4.7% 18,831 2.3% 94 13,436 0.7% 97 12.4 -40.6% 227

 

2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

101 94

Tokyo Tomin Bank

JAPAN 20,499 2.2% 18,929 2.9% 93 14,389 1.5% 93 -52.2 PL 442
102 86

Korea First Bank

S.KOREA 20,498 -8.7% 13,754 -4.5% 122 11,145 -2.6% 114 242.3 LP 31
103 96

Yamanashi Chuo Bank

JAPAN 20,219 4.9% 18,653 3.6% 95 11,401 4.6% 110 38.6 -28.0% 132
104 111

Untd. World Chinese Coml. Bank

TAIWAN 20,042 6.7% 16,112 7.5% 104 12,923 14.2% 98 207.9 7.6% 38
105 99

Bank Of Iwate

JAPAN 19,595 4.2% 17,818 0.6% 98 9,394 0.0% 131 16.9 -69.5% 198
106 98

Akita Bank

JAPAN 19,559 3.5% 17,922 2.0% 97 10,834 -1.9% 118 21.7 -43.2% 182
107 101

Aichi Bank

JAPAN 18,680 2.8% 17,003 1.9% 100 12,046 -1.3% 101 5.5 108.6% 314
108 100

Aomori Bank

JAPAN 18,568 0.1% 16,835 -0.1% 101 11,831 -4.6% 105 13.1 13.7% 218
109 106

Fukui Bank

JAPAN 18,545 5.5% 16,534 1.5% 103 11,687 -2.7% 108 -228.2 PL 479
110 138

Guangdong Development Bank

CHINA 18,215 23.7% 13,433 39.2% 126 8,042 20.7% 144 23.9 9.2% 173
111 120

Dao Heng Bank

HONG
KONG
18,202 7.7% 14,540 7.9% 118 8,377 0.6% 142 221.1 44.2% 34
112 109

Thai Farmers Bank

THAILAND 18,137 5.8% 15,307 6.3% 111 10,955 -3.0% 116 29.9 LP 152
113 124

Shanghai Coml. & Savings Bank

TAIWAN 18,107 11.0% 14,826 12.5% 116 9,775 12.0% 128 101.9 -16.1% 68
114 105

Eighteenth Bank

JAPAN 17,802 1.1% 15,610 0.1% 109 12,406 -3.5% 99 -86.1 PL 459
115 119

Taipeibank

TAIWAN 17,500 4.2% 14,894 5.2% 115 11,496 1.0% 109 157.3 97.3% 47
116 107

Hiroshima-Sogo Bank

JAPAN 17,496 -0.3% 16,059 0.5% 105 13,503 2.2% 96 2.1 -93.1% 379
117 115

Siam Commercial Bank

THAILAND 17,006 3.5% 14,153 5.2% 121 11,089 -1.3% 115 84.2 LP 79
118 122

Yachiyo Bank

JAPAN 16,967 13.5% 15,812 12.0% 106 11,283 5.4% 112 -64.0 PL 448
119 110

Chiba Kogyo Bank

JAPAN 16,914 -1.1% 15,642 -4.5% 108 11,761 0.4% 106 24.5 LP 170
120 116

Bank Of Saga

JAPAN 16,909 4.7% 15,001 3.1% 114 10,747 -0.6% 119 9.7 -47.8% 256
121 113

Hokuetsu Bank

JAPAN 16,900 0.5% 15,741 0.6% 107 10,577 -2.1% 120 23.1 116.9% 179
122 123

Bumiputra-Commerce Bank

MALAYSIA 16,626 -0.9% 13,435 2.5% 125 9,381 13.6% 132 119.2 178.7% 59
123 117

Tochigi Bank

JAPAN 16,333 3.1% 15,215 3.2% 112 10,944 0.4% 117 9.6 -64.6% 260
124 118

Michinoku Bank

JAPAN 16,301 3.4% 15,026 3.6% 113 11,716 0.1% 107 26.1 501.4% 159
125 125

Farmers Bank Of China

TAIWAN 16,180 -0.7% 12,174 2.6% 134 10,233 -4.8% 123 38.2 1,005% 133
2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

126 150

Shanghai Pudong Devt. Bank

CHINA 15,793 28.6% 12,736 30.7% 130 7,668 27.3% 146 115.7 31.4% 60
127 128

Bank Of New Zealand

N.Z. 15,541 13.9% 8,525 -5.5% 162 12,219 8.0% 100 171.2 8.7% 44
128 134

Macquarie Bank

AUST. 15,428 19.1% 3,478 -3.7% 274 3,452 36.3% 233 134.1 15.1% 53
129 97

Seoulbank

S.KOREA 15,334 -20.2% 10,394 -12.5% 143 7,405 -17.6% 148 -411.0 LL 487
130 121

Towa Bank

JAPAN 15,324 2.0% 14,326 2.7% 119 10,385 5.5% 121 -68.4 PL 452
131 139

Keppel Tatlee Bank

S'PORE 15,007 7.2% 12,318 11.8% 133 8,202 15.4% 143 174.1 16.1% 43
132 129

Bank Of Ikeda

JAPAN 14,969 5.1% 13,197 3.2% 127 10,264 3.2% 122 32.4 260.9% 142
133 130

Yamagata Bank

JAPAN 14,883 4.6% 13,578 2.9% 123 8,610 10.6% 140 37.1 8.0% 134
134 126

Higashi-Nippon Bank

JAPAN 14,554 -0.9% 13,456 -0.8% 124 11,181 2.3% 113 -10.1 PL 419
135 140

Suncorp-Metway

AUST. 14,526 22.0% 8,038 24.3% 167 10,009 7.7% 126 185.6 35.6% 42
136 127

Shinwa Bank

JAPAN 14,398 -0.3% 13,109 0.2% 128 9,939 -2.2% 127 -70.5 PL 454
137 131

Miyazaki Bank

JAPAN 14,264 0.8% 13,100 0.9% 129 9,044 0.9% 134 -36.8 PL 438
138 132

National Bank Of N.Z.

N.Z. 13,850 5.6% 7,558 10.2% 171 11,395 4.2% 111 169.0 15.3% 45
139 133

Daisan Bank

JAPAN 13,766 0.8% 12,671 0.9% 131 9,673 -1.5% 129 5.0 -29.7% 324
140 146

Bank Of Baroda

INDIA 13,439 10.7% 10,975 15.0% 137 5,218 15.7% 174 107.5 19.3% 65
141 137

Ehime Bank

JAPAN 13,357 1.8% 12,161 2.9% 135 10,148 1.2% 124 12.3 3.4% 231
142 135

Chukyo Bank

JAPAN 13,355 -1.7% 12,371 -1.3% 132 10,084 -2.1% 125 5.9 -43.4% 308
143 142

Rhb Bank

MALAYSIA 13,319 -2.6% 10,146 -6.8% 148 8,776 -2.4% 137 103.0 43.4% 66
144 145

Bank Of India

INDIA 12,719 3.9% 10,213 7.5% 145 5,397 7.4% 171 37.0 -14.1% 135
145 136

Senshu Bank

JAPAN 12,419 -8.4% 11,248 -7.5% 136 8,764 -4.8% 139 -613.7 LL 492
146 141

Bank Negara Indonesia

INDO. 12,286 20.6% 8,992 14.6% 159 2,791 31.2% 257 30.8 LP 149
147 155

Canara Bank

INDIA 12,222 12.3% 10,268 14.4% 144 5,037 20.6% 179 50.5 4.9% 115
148 162

Punjab National Bank

INDIA 12,120 16.6% 10,157 16.4% 147 4,828 18.5% 185 87.3 9.7% 78
149 144

Bank Of The Ryukyus

JAPAN 11,967 1.5% 10,550 4.3% 140 8,779 2.8% 136 45.2 LP 122
150 147

Anz Banking Group (N.Z.)

N.Z. 11,857 7.9% 6,984 -3.8% 179 9,467 11.7% 130 140.6 14.9% 49

 

2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

151 160

Public Bank

MALAYSIA 11,641 2.3% 9,693 2.1% 152 6,158 8.2% 161 188.6 16.3% 40
152

Bank Of Shanghai

CHINA 11,637 25.9% 10,590 28.5% 139 4,960 26.8% 181 102.0 12.8% 67
153 197

Hua Xia Bank

CHINA 11,489 55.6% 10,740 75.0% 138 6,053 66.4% 163 57.7 37.4% 107
154 161

Sin Hua Bank

CHINA 11,458 2.3% 9,853 6.6% 149 3,887 -9.9% 218 -68.9 PL 453
155 148

Kumamoto Family Bank

JAPAN 11,239 -0.9% 10,408 0.2% 142 8,770 0.3% 138 23.4 LP 176
156 158

Bank Of Western Australia

AUST. 11,119 14.8% 6,827 22.9% 183 9,215 16.7% 133 75.1 -0.3% 85
157 152

Mie Bank

JAPAN 11,034 2.3% 10,191 0.9% 146 6,789 -1.0% 152 3.0 -78.4% 362
158 151

Kagawa Bank

JAPAN 10,979 1.4% 9,770 1.3% 150 8,488 0.4% 141 24.6 0.9% 169
159 149

Hokuto Bank

JAPAN 10,945 -0.8% 10,414 -2.0% 141 6,695 -7.5% 154 11.6 LP 237
160 164

Nanyang Commercial Bank

HONG
KONG
10,911 -0.9% 9,198 -2.4% 154 4,679 2.9% 186 127.8 79.7% 55
161 156

Shimizu Bank

JAPAN 10,613 2.8% 9,749 2.6% 151 7,037 3.6% 151 14.5 45.8% 209
162 154

Bank Of Okinawa

JAPAN 10,587 0.3% 9,099 2.9% 156 7,215 1.2% 149 -109.5 PL 465
163 166

Daegu Bank

S.KOREA 10,477 11.7% 7,333 15.1% 176 5,255 14.2% 173 12.4 -45.6% 228
164 230

Fujian Industrial Bank

CHINA 10,340 74.0% 6,244 60.8% 194 4,313 53.0% 202 44.3 17.2% 123
165 157

Bank Of Kansai

JAPAN 10,340 0.3% 9,144 1.9% 155 7,544 2.1% 147 25.0 158.8% 167
166 153

Bank Of Ayudhya

THAILAND 10,294 -2.6% 8,556 0.1% 161 7,702 -3.9% 145 -201.8 LL 476
167 167

Pusan Bank

S.KOREA 10,257 11.0% 8,194 11.0% 164 4,216 13.7% 209 8.1 104.0% 280
168 177

Central Trust Of China

TAIWAN 10,054 13.7% 5,447 19.4% 217 6,239 8.5% 159 49.7 78.7% 116
169 143

Bank Central Asia

INDO. 10,025 -0.3% 8,971 -0.8% 160 800 106.6% 357 187.8 181.0% 41
170 163

Kita-Nippon Bank

JAPAN 9,954 1.3% 9,253 1.5% 153 6,169 -1.0% 160 7.4 LP 286
171 170

Kwangtung Provincial Bank

CHINA 9,893 1.1% 8,305 4.6% 163 3,735 12.7% 224 39.9 25.9% 129
172 159

Biwako Bank

JAPAN 9,768 -3.8% 9,023 -2.4% 157 7,148 -2.1% 150 15.0 -15.8% 205
173 175

International Bank Of Taipei

TAIWAN 9,606 8.4% 8,134 7.6% 165 6,498 6.9% 156 56.3 -33.7% 108
174 165

Kyushu Bank

JAPAN 9,464 -2.2% 8,992 -1.4% 158 6,754 -4.1% 153 -79.7 PL 457
175 183

Central Bank Of India

INDIA 9,193 17.2% 7,673 17.0% 169 3,381 23.5% 237 32.2 3.0% 143
2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

176

Beijing City Commercial Bank

CHINA 8,964 22.8% 7,877 24.4% 168 4,216 67.8% 210 99.0 22.6% 71
177 171

Tokushima Bank

JAPAN 8,912 3.3% 8,121 2.7% 166 6,552 0.8% 155 23.4 -19.3% 175
178 169

Metropolitan Bank & Trust

PHIL. 8,841 9.4% 6,950 13.7% 180 4,346 8.1% 197 30.1 -51.9% 151
179 195

Bank Sinopac

TAIWAN 8,440 16.3% 6,787 22.5% 185 5,344 16.6% 172 51.6 -5.0% 114
180 190

Wing Lung Bank

HONG
KONG
8,395 9.6% 6,672 5.2% 186 3,646 4.3% 227 129.6 18.2% 54
181 196

Shanghai Commercial Bank

HONG
KONG
8,387 13.3% 7,068 13.8% 178 3,653 18.2% 226 138.7 13.6% 51
182 192

Taishin International Bank

TAIWAN 8,361 14.3% 6,808 13.8% 184 5,628 5.4% 168 58.1 5.5% 106
183 172

Bank Of Kochi

JAPAN 8,334 0.5% 7,580 0.7% 170 6,098 1.9% 162 9.6 LP 259
184 270

China Minsheng Banking Corp.

CHINA 8,222 87.4% 6,302 80.7% 193 3,768 95.0% 222 51.8 114.3% 113
185 184

Hsinchu International Bank

TAIWAN 8,201 -0.2% 7,470 0.4% 173 5,489 -0.7% 170 0.1 61.3% 408
186 181

Taiko Bank

JAPAN 8,136 6.2% 7,356 1.9% 174 5,578 -0.6% 169 9.0 -17.5% 268
187 250

Shenzhen Development Bank

CHINA 8,122 53.1% 5,403 30.4% 218 3,635 27.3% 228 61.2 126.6% 101
188 168

Nippon Trust Bank

JAPAN 8,076 -10.5% 3,735 76.7% 269 4,667 8.9% 187 -37.0 LL 439
189 180

First Bank Of Toyama

JAPAN 8,058 3.2% 7,345 2.8% 175 5,886 1.0% 164 10.6 9.4% 243
190 179

Sapporo Bank

JAPAN 8,057 2.4% 7,506 1.8% 172 5,718 0.4% 167 8.1 79.3% 279
191 189

Union Bank Of India

INDIA 8,036 12.8% 6,654 10.6% 187 3,126 33.8% 243 21.7 -36.8% 183
192 206

Fubon Commercial Bank

TAIWAN 8,004 18.1% 6,884 18.5% 181 4,836 14.3% 183 67.1 31.5% 97
193 178

Thai Military Bank

THAILAND 7,965 0.5% 6,354 3.4% 191 6,259 -2.4% 158 -593.0 LL 491
194 176

Bank Of Overseas Chinese

TAIWAN 7,889 -11.0% 6,864 -10.9% 182 5,807 -7.6% 165 -79.7 LL 456
195 173

Bank Of The Phil. Islands

PHIL. 7,869 4.8% 5,915 9.0% 202 3,582 6.9% 230 61.0 -34.8% 102
196 219

Hong Leong Bank

MALAYSIA 7,708 19.4% 6,545 18.0% 190 4,148 7.3% 211 88.9 187.8% 77
197 182

Kanto Bank

JAPAN 7,688 0.8% 7,215 -0.9% 177 5,727 0.2% 166 6.6 -25.5% 300
198 188

Asb Bank

N.Z. 7,662 17.8% 6,170 18.6% 198 6,342 15.6% 157 66.1 28.4% 99
199 187

Kincheng Banking Corp.

CHINA 7,593 -3.7% 5,841 -3.6% 204 2,645 -1.4% 261 31.1 3.9% 148
200

Kansai Sawayaka Bank

JAPAN 7,525 NA 6,613 NA 188 4,614 NA 190 5.0 323

 

2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

201 186

Nagano Bank

JAPAN 7,284 3.3% 6,607 3.9% 189 5,200 2.0% 176 9.4 -1.5% 263
202 224

Citic Ka Wah Bank

HONG
KONG
7,264 16.1% 6,243 17.3% 195 4,323 16.1% 200 68.2 390.2% 95
203 210

E. Sun Commercial Bank

TAIWAN 7,166 8.3% 6,163 7.7% 199 5,217 8.6% 175 43.0 -6.1% 127
204 218

Wing Hang Bank

HONG
KONG
6,991 8.1% 6,184 8.0% 197 4,324 4.1% 199 115.5 32.0% 62
205 271

Bank Rakyat Indonesia

INDO. 6,794 110.2% 5,266 22.7% 224 2,528 8.1% 269 35.0 LP 140
206 193

Ibaraki Bank

JAPAN 6,675 0.6% 6,353 0.5% 192 5,103 0.8% 178 2.5 -55.3% 376
207 241

Dah An Commercial Bank

TAIWAN 6,635 20.4% 5,790 24.6% 206 4,954 11.8% 182 5.1 LP 321
208 194

Setouchi Bank

JAPAN 6,575 -0.4% 6,108 -1.7% 201 5,127 -0.2% 177 0.6 -93.5% 397
209 198

Sendai Bank

JAPAN 6,496 -0.1% 6,223 0.8% 196 3,965 -3.5% 215 -31.3 PL 435
210 243

Bank Danamon Indonesia

INDO. 6,479 57.3% 3,194 -20.9% 279 530 6.2% 383 35.4 LP 139
211 227

Chinese Bank

TAIWAN 6,479 7.4% 5,756 12.2% 207 5,020 10.2% 180 3.3 -59.6% 354
212 200

Tajima Bank

JAPAN 6,455 1.3% 6,120 1.3% 200 4,325 1.8% 198 7.0 58.5% 291
213 231

Hsbc Bank Malaysia

MALAYSIA 6,393 7.9% 5,571 10.4% 211 3,031 -4.0% 246 115.6 LP 61
214 207

National Bank Of Pakistan

PAKISTAN 6,389 5.9% 5,454 7.4% 216 2,418 14.7% 275 7.9 1387.1% 281
215 228

Grand Commercial Bank

TAIWAN 6,364 6.0% 5,389 9.2% 219 4,599 0.5% 191 30.6 -40.2% 150
216 225

National Commercial Bank

CHINA 6,318 1.7% 5,371 2.7% 221 2,098 -3.6% 290 10.5 -49.9% 246
217 215

Taichung Commercial Bank

TAIWAN 6,306 -2.4% 5,510 -1.8% 214 4,021 -0.3% 213 1.8 -90.1% 383
218 208

Tottori Bank

JAPAN 6,268 2.6% 5,883 2.6% 203 4,358 -0.2% 196 7.8 173.5% 283
219 221

Po Sang Bank

HONG
KONG
6,218 -1.7% 4,767 -4.3% 234 2,511 0.1% 271 119.7 3.7% 58
220 203

Fukushima Bank

JAPAN 6,182 -1.5% 5,813 -0.7% 205 4,562 -1.4% 192 -68.0 PL 449
221 249

Dah Sing Bank

HONG
KONG
6,172 14.7% 4,904 3.4% 230 3,876 13.5% 219 97.4 74.5% 73
222 265

Southern Bank

MALAYSIA 6,170 33.2% 4,997 35.3% 228 4,250 41.0% 205 36.4 34.6% 136
223 234

Indian Overseas Bank

INDIA 6,155 13.1% 5,202 11.0% 225 2,476 14.4% 273 8.6 -27.1% 274
224 216

Shonai Bank

JAPAN 6,103 4.2% 5,745 3.0% 208 4,455 5.8% 193 10.6 -26.3% 245
225 201

Siam City Bank

THAILAND 6,091 -4.0% 5,510 7.9% 213 4,288 -7.7% 203 -172.4 LL 474
2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

226 209

Daito Bank

JAPAN 6,030 -0.6% 5,692 0.1% 209 4,281 -1.8% 204 -29.0 LL 433
227 211

Citibank

AUST. 6,006 5.8% 2,698 -7.0% 299 4,829 12.9% 184 93.7 138.6% 74
228 213

Yamagata Shiawase Bank

JAPAN 5,983 1.5% 5,572 1.1% 210 3,931 0.7% 216 3.6 -6.5% 350
229 253

Syndicate Bank

INDIA 5,976 23.0% 5,060 18.8% 227 2,611 31.1% 264 46.1 51.2% 121
230 214

Tomato Bank

JAPAN 5,949 1.2% 5,505 -0.6% 215 4,452 -0.4% 194 6.8 LP 293
231 202

Kyongnam Bank

S.KOREA 5,890 -7.9% 3,944 -7.1% 258 3,386 -12.9% 235 -238.1 PL 480
232 237

En Tie Commercial Bank

TAIWAN 5,860 3.8% 5,170 7.2% 226 4,635 1.5% 188 1.2 -90.2% 391
233 245

Ta Chong Bank

TAIWAN 5,841 7.4% 4,975 13.2% 229 4,450 4.6% 195 8.6 1863.1% 275
234 185

Nomura Trust & Banking

JAPAN 5,787 -18.8% 1,649 15.0% 345 612 -33.8% 375 -3.6 PL 412
235 229

Union Bank Of Taiwan

TAIWAN 5,771 -2.0% 4,743 -2.7% 235 4,239 -2.8% 206 12.8 -61.5% 222
236 205

Gifu Bank

JAPAN 5,760 -7.1% 5,516 -6.8% 212 4,232 -10.1% 207 -142.9 PL 471
237 217

Saikyo Bank

JAPAN 5,745 -1.0% 5,373 -1.3% 220 4,219 0.2% 208 -54.3 PL 444
238 212

Minami-Nippon Bank

JAPAN 5,729 -3.3% 5,344 -3.1% 222 4,318 -2.8% 201 6.2 -10.5% 305
239 262

Bank Of Kaohsiung

TAIWAN 5,720 21.4% 4,398 28.9% 243 4,631 29.7% 189 -17.3 PL 428
240 235

China State Bank

CHINA 5,673 -2.2% 4,707 -2.0% 237 2,157 -8.3% 287 24.2 24.0% 171
241 223

Shokusan Bank

JAPAN 5,672 1.1% 5,303 0.2% 223 4,022 2.2% 212 8.5 -27.7% 277
242 222

Equitable Pci Bank

PHIL. 5,606 10.0% 3,134 -1.8% 285 2,638 16.4% 263 12.8 -69.5% 223
243 220

Bankthai

THAILAND 5,569 -1.8% 4,080 1.5% 253 3,550 -7.2% 231 -113.1 LL 468
244 240

Yien Yieh Commercial Bank

CHINA 5,559 -1.5% 4,604 -0.5% 239 2,354 -1.4% 279 38.7 8.5% 131
245 251

Hua Chiao Commercial Bank

HONG
KONG
5,529 5.2% 4,606 5.0% 238 2,373 -0.2% 277 66.5 28.9% 98
246 233

Cosmos Bank

TAIWAN 5,458 -5.2% 4,831 -2.1% 232 3,993 -7.0% 214 -96.9 PL 462
247 267

Oriental Bank Of Commerce

INDIA 5,454 30.4% 4,726 31.5% 236 1,995 21.0% 295 59.6 21.1% 103
248 204

Chung Shing Bank

TAIWAN 5,427 -20.6% 4,825 -14.7% 233 3,039 -41.4% 245 -366.4 LL 485
249 255

Indian Bank

INDIA 5,324 9.7% 4,088 11.8% 252 1,755 9.4% 304 -91.3 LL 460
250 248

China & South Sea Bank

CHINA 5,295 -2.4% 4,473 -1.8% 242 2,021 3.8% 293 10.4 30.5% 248

 

2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

251 269

Ocbc Bank (Malaysia)

MALAYSIA 5,294 19.5% 4,224 21.5% 247 3,446 13.1% 234 68.4 29.2% 94
252 238

Habib Bank

PAKISTAN 5,255 5.2% 4,339 5.3% 245 2,652 12.5% 260 -152.9 PL 473
253 232

Tohoku Bank

JAPAN 5,243 0.1% 4,902 0.3% 231 3,858 0.4% 220 -15.5 PL 424
254 258

Uco Bank

INDIA 5,228 13.3% 3,927 13.0% 259 1,632 22.6% 312 7.8 LP 282
255 264

Standard Chartered Bank Mal.

MALAYSIA 5,157 9.1% 3,901 4.3% 261 3,165 0.4% 241 82.9 -6.9% 81
256 254

Far Eastern Intl. Bank

TAIWAN 5,121 0.2% 4,392 1.0% 244 3,814 7.9% 221 14.2 38.5% 210
257 301

Mizuho Trust & Banking

JAPAN 5,086 77.0% 1,420 687.3% 356 0.1 498 -52.8 LL 443
258 252

Pan Asia Bank

TAIWAN 5,038 -1.5% 3,896 -3.3% 262 3,904 -3.9% 217 NA
259 266

Liu Chong Hing Bank

HONG
KONG
4,999 8.9% 4,140 8.8% 250 2,485 -1.9% 272 58.5 28.0% 105
260 242

Chinfon Commercial Bank

TAIWAN 4,925 -10.4% 4,069 -13.6% 254 3,766 -6.8% 223 -13.8 LL 423
261 247

Howa Bank

JAPAN 4,874 0.3% 4,531 0.8% 240 3,454 1.5% 232 0.4 -87.5% 401
262 282

Citibank

MALAYSIA 4,872 21.9% 3,860 22.4% 263 2,925 22.4% 251 81.0 -11.0% 83
263 236

Chubu Bank

JAPAN 4,850 -5.8% 4,525 -3.6% 241 3,654 1.1% 225 -61.2 PL 447
264 256

Baodao Commercial Bank

TAIWAN 4,821 -4.2% 4,127 -6.3% 251 3,382 -8.5% 236 9.4 LP 262
265 226

Kwangju Bank

S.KOREA 4,813 -13.3% 3,532 -14.2% 273 2,576 -5.2% 267 -111.2 LL 466
266 263

Asia Pacific Bank

TAIWAN 4,743 1.9% 4,164 2.5% 249 3,141 3.4% 242 -35.0 PL 437
267 246

Ishikawa Bank

JAPAN 4,716 -3.6% 4,318 -3.8% 246 3,592 -5.2% 229 -213.3 LL 478
268 191

Peace Bank Of Korea

S.KOREA 4,660 -31.3% 3,169 -29.2% 284 2,756 -24.3% 258 -93.5 LL 461
269 280

Bank Of America (Asia)

HONG
KONG
4,626 14.1% 3,841 19.0% 264 2,982 5.6% 248 101.8 10.1% 69
270 292

Eon Bank

MALAYSIA 4,531 26.6% 3,909 26.0% 260 2,937 19.4% 250 68.6 30.5% 93
271 274

Makoto Bank

TAIWAN 4,508 7.6% 4,030 8.3% 255 3,077 9.4% 244 -11.7 PL 422
272 257

Miyazaki Taiyo Bank

JAPAN 4,489 -0.2% 4,200 -0.8% 248 3,005 -1.5% 247 -7.9 PL 415
273 260

Chikuho Bank

JAPAN 4,408 1.3% 3,997 1.6% 256 3,335 2.3% 238 3.2 -35.9% 356
274 279

Allahabad Bank

INDIA 4,377 13.5% 3,774 13.7% 266 1,763 18.0% 303 14.8 -48.6% 207
275 281

United Bank Of India

INDIA 4,244 13.1% 3,591 15.6% 271 976 18.7% 349 6.7 113.3% 297
2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

276 259

Land Bank Of The Philippines

PHIL. 4,221 6.0% 2,984 4.8% 292 2,128 -9.6% 288 10.2 -18.8% 251
277 289

Dbs Kwong On Bank

HONG
KONG
4,170 14.1% 3,474 15.3% 275 2,687 21.3% 259 43.3 1,963% 126
278 283

Affin Bank

MALAYSIA 4,117 4.2% 3,421 5.3% 277 2,446 -3.5% 274 -27.7 PL 432
279 276

Overseas Trust Bank

HONG
KONG
4,060 -3.5% 3,312 -5.4% 278 2,350 -15.1% 280 91.8 118.1% 75
280 268

Fukuho Bank

JAPAN 4,050 2.2% 3,798 2.6% 265 2,863 0.3% 254 3.2 -40.0% 358
281 244

Wakashio Bank

JAPAN 4,027 -18.8% 3,769 -0.3% 267 3,217 -8.8% 239 -42.7 PL 440
282 287

Sonali Bank

B'DESH 4,007 13.4% 3,750 19.5% 268 2,069 11.1% 291 2.6 11.4% 374
283 272

Okinawa Kaiho Bank

JAPAN 3,929 2.4% 3,649 1.8% 270 2,918 2.2% 252 10.2 40.5% 250
284 239

Bank Internasional Indonesia

INDO. 3,878 -7.4% 3,000 10.3% 291 1,737 66.1% 305 27.9 LP 157
285 273

Bangkok Metropolitan Bank

THAILAND 3,870 1.4% 3,961 7.7% 257 2,951 -2.4% 249 -118.4 LL 469
286 261

Philippine National Bank

PHIL. 3,849 -2.3% 2,383 -27.7% 313 1,622 -9.5% 313 -119.5 LL 470
287 284

Cathay United Bank

TAIWAN 3,836 0.4% 3,179 9.8% 282 2,895 27.4% 253 -109.3 PL 464
288 277

Tainan Business Bank

TAIWAN 3,831 -6.5% 3,453 -7.3% 276 2,595 1.2% 265 -9.2 LL 416
289 291

Corporation Bank

INDIA 3,793 13.5% 3,054 13.3% 289 1,664 23.7% 309 49.7 21.0% 117
290 293

Dena Bank

INDIA 3,753 14.9% 2,842 12.6% 296 1,523 11.3% 320 13.4 -42.9% 214
291 275

Wakayama Bank

JAPAN 3,732 -0.3% 3,550 0.4% 272 2,827 -2.0% 255 -23.0 PL 431
292 278

Bank Of Asia

THAILAND 3,689 -0.7% 3,189 7.6% 280 2,639 -0.7% 262 -97.4 LL 463
293 308

International Bank Of Asia

HONG
KONG
3,680 21.1% 3,189 24.8% 281 2,378 28.3% 276 31.3 925.2% 145
294 288

Chiyu Banking Corp.

HONG
KONG
3,665 -0.9% 2,973 -1.6% 293 1,238 -9.9% 332 67.5 4.2% 96
295 290

Chekiang First Bank

HONG
KONG
3,597 0.0% 3,019 -1.1% 290 1,601 -18.2% 314 55.7 12.5% 109
296 318

Andhra Bank

INDIA 3,493 36.3% 3,084 38.1% 287 1,192 23.2% 335 25.8 33.9% 161
297 302

State Bank Of Hyderabad

INDIA 3,481 16.7% 2,680 18.0% 301 1,302 14.2% 328 27.3 14.6% 158
298 286

Shizuoka Chuo Bank

JAPAN 3,445 3.1% 3,127 2.6% 286 2,800 4.4% 256 9.1 -2.7% 267
299 285

Kanagawa Bank

JAPAN 3,406 1.0% 3,179 -0.2% 283 2,572 -2.3% 268 4.5 -20.3% 329
300 311

Bank Of Maharashtra

INDIA 3,397 24.5% 2,868 22.7% 295 1,123 29.3% 337 19.3 73.7% 190

 

2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

301 306

Hsbc Bank Australia

AUST. 3,280 26.5% 2,143 33.6% 327 2,587 21.5% 266 43.4 1162.9% 125
302 294

Tsukuba Bank

JAPAN 3,168 2.2% 3,081 3.1% 288 2,045 -3.4% 292 -16.9 PL 427
303 299

Hongkong Chinese Bank

HONG
KONG
3,165 -4.3% 2,607 -1.3% 302 1,658 -0.1% 311 11.7 682.3% 236
304 303

Adelaide Bank

AUST. 3,164 17.4% 2,541 16.8% 305 2,528 10.6% 270 15.0 -11.9% 206
305 295

Toyama Bank

JAPAN 3,155 3.1% 2,893 2.9% 294 2,210 3.1% 284 3.3 -24.6% 355
306 338

United Overseas Bank (M)

MALAYSIA 3,143 31.1% 2,500 32.3% 306 1,807 15.6% 302 55.5 -5.9% 110
307 339

Indl. & Coml. Bank Of Vietnam

VIETNAM 3,127 35.3% 2,456 32.0% 309 1,939 41.6% 297 4.9 23.8% 325
308 336

Bank For Foreign Trade Of Viet.

VIETNAM 3,119 34.4% 2,288 44.9% 317 642 -3.3% 372 12.9 1.0% 221
309 309

Arab-Malaysian Bank

MALAYSIA 3,087 2.8% 2,401 -0.4% 312 1,896 -1.2% 300 24.0 LP 172
310 305

Rizal Coml. Banking Corp.

PHIL. 3,051 22.2% 2,211 31.0% 322 1,692 18.6% 306 7.4 -9.0% 285
311 298

Fukuoka Chuo Bank

JAPAN 3,049 3.2% 2,821 3.2% 297 2,214 -0.1% 283 1.8 -42.7% 384
312

Shenzhen Commercial Bank

CHINA 3,013 58.0% 2,278 44.2% 319 1,384 34.0% 324 3.9 500.3% 344
313 317

Sunny Bank

TAIWAN 2,978 9.0% 2,698 8.4% 298 2,171 18.3% 286 8.8 -36.7% 271
314 310

First Pacific Bank

HONG
KONG
2,965 -0.7% 2,544 -1.3% 304 1,935 -1.6% 298 24.7 215.8% 168
315 320

Bank Of Panhsin

TAIWAN 2,928 9.1% 2,337 5.3% 315 2,012 16.4% 294 2.7 -70.6% 370
316 300

Amp Bank

AUST. 2,857 4.3% 2,140 6.9% 328 2,360 19.3% 278 -31.8 LL 436
317

Development Bank Of The Phil.

PHIL. 2,843 20.6% 451 32.6% 422 1,585 11.6% 316 20.6 99.8% 185
318 321

Vijaya Bank

INDIA 2,829 14.9% 2,480 19.6% 308 1,003 24.4% 346 11.3 74.8% 240
319 304

Muslim Commercial Bank

PAKISTAN 2,821 3.2% 2,343 4.3% 314 1,487 28.1% 322 12.7 29.1% 224
320 331

Bank Of Ceylon

SRI LANKA 2,820 30.4% 1,581 9.0% 349 1,358 27.0% 326 8.5 -65.9% 276
321 323

State Bank Of Travancore

INDIA 2,798 14.4% 2,178 17.6% 323 1,098 20.7% 339 14.2 53.5% 211
322 297

Bank Of Nagasaki

JAPAN 2,789 -6.1% 2,684 -4.6% 300 1,924 -6.5% 299 -51.0 PL 441
323 332

State Bank Of Bikaner & Jaipur

INDIA 2,770 20.9% 1,941 17.2% 335 941 14.6% 351 25.8 31.1% 162
324 356

Icici Bank

INDIA 2,745 73.0% 2,110 62.5% 329 782 73.3% 359 22.5 66.2% 181
325 312

Taisho Bank

JAPAN 2,743 5.5% 2,561 7.6% 303 2,248 6.3% 281 5.3 -4.6% 316
2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

326 319

Bendigo Bank

AUST. 2,722 16.9% 2,435 16.4% 311 2,183 19.4% 285 11.8 8.2% 235
327 384

Hdfc Bank

INDIA 2,721 162.9% 1,803 189.1% 338 719 140.1% 367 25.7 45.7% 166
328 329

Jeonbuk Bank

S.KOREA 2,721 19.7% 2,062 25.9% 331 1,369 9.1% 325 4.8 LP 327
329 324

Vietnam Bank For Agriculture

VIETNAM 2,721 9.3% 545 -33.4% 410 2,126 21.2% 289 13.3 196.7% 215
330 326

State Bank Of Patiala

INDIA 2,701 12.9% 2,178 15.1% 324 1,235 20.0% 333 28.0 29.1% 156
331 343

Bank For Investment & Devt.

VIETNAM 2,699 36.0% 1,266 56.8% 367 1,943 28.7% 296 11.5 26.3% 238
332 307

United Bank

PAKISTAN 2,675 0.5% 2,217 1.2% 321 1,278 20.2% 330 NA
333 333

Ind. & Coml. Bk. Of China (Asia)

HONG
KONG
2,648 7.8% 2,283 8.3% 318 1,568 10.5% 318 19.2 LP 191
334 315

Shimane Bank

JAPAN 2,645 3.1% 2,486 3.2% 307 1,872 -2.4% 301 2.0 2.7% 381
335 327

Punjab & Sind Bank

INDIA 2,640 11.6% 2,258 11.2% 320 1,019 16.2% 345 13.1 9.3% 216
336 325

Banco Tai Fung

MACAU 2,567 0.6% 2,147 3.0% 326 937 -6.2% 352 12.7 13.3% 225
337 314

Kaohsiung Business Bank

TAIWAN 2,551 -10.6% 2,450 -9.0% 310 1,553 -8.5% 319 -75.7 LL 455
338 330

Lucky Bank

TAIWAN 2,544 3.1% 2,331 3.0% 316 1,663 2.8% 310 NA
339 376

Bank Tabungan Negara

INDO. 2,496 165.2% 1,670 19.6% 341 764 5.2% 361 -151.9 LL 472
340 337

Alliance Bank

MALAYSIA 2,455 2.3% 2,077 1.6% 330 1,684 -7.7% 308 20.6 275.4% 184
341 335

Primary Industry Bank Of Aust.

AUST. 2,393 17.5% 1,322 38.8% 364 2,236 16.0% 282 23.3 151.9% 177
342 296

Bank Lippo

INDO. 2,358 -4.8% 1,948 3.5% 334 356 13.1% 408 25.7 LP 165
343 352

Jammu & Kashmir Bank

INDIA 2,312 40.0% 2,015 46.2% 332 753 19.2% 362 25.7 40.6% 164
344 341

Agrani Bank

B'DESH 2,283 7.9% 1,862 7.5% 337 1,171 8.3% 336 14.2 173.2% 212
345 322

Saga Kyoei Bank

JAPAN 2,282 -2.7% 2,150 -2.9% 325 1,580 -3.2% 317 2.2 -32.5% 378
346 328

United Coconut Planters Bank

PHIL. 2,256 10.2% 1,656 17.2% 343 1,119 -9.4% 338 15.0 -26.9% 204
347 334

Industrial & Commercial Bank

S'PORE 2,229 -3.7% 1,719 -5.3% 340 1,279 -5.8% 329 18.2 -18.8% 194
348 351

Hwatai Bank

TAIWAN 2,207 26.3% 1,972 29.8% 333 1,592 31.2% 315 6.6 -5.6% 299
349 340

Allied Banking Corp.

PHIL. 2,176 14.6% 1,649 17.9% 344 984 22.7% 348 16.0 9.6% 201
350 346

Vysya Bank

INDIA 2,154 19.2% 1,588 14.0% 348 842 41.5% 355 9.5 45.1% 261

 

2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

351 345

Janata Bank

B'DESH 2,082 11.3% 1,923 12.3% 336 1,263 11.5% 331 0.5 160.0% 398
352 316

Dbs Thai Danu Bank

THAILAND 2,068 -18.8% 1,665 -21.2% 342 1,520 -23.1% 321 -298.7 LL 483
353 344

Bank Of Queensland

AUST. 2,044 19.7% 1,760 22.1% 339 1,686 18.3% 307 12.3 15.5% 230
354 391

Bank Niaga

INDO. 1,949 181.1% 1,505 14.8% 351 552 40.6% 382 7.0 LP 292
355 358

State Bank Of Saurashtra

INDIA 1,849 17.9% 1,235 20.8% 369 684 17.6% 370 18.5 241.0% 193
356 353

Allied Bank Of Pakistan

PAKISTAN 1,843 19.7% 1,604 21.6% 346 952 29.4% 350 0.2 -46.2% 406
357 355

Asia Commercial Bank

HONG
KONG
1,823 6.8% 1,598 7.5% 347 990 10.2% 347 6.8 63.3% 295
358 367

Indusind Bank

INDIA 1,823 28.7% 1,400 30.4% 358 787 38.1% 358 12.0 52.4% 233
359 363

State Bank Of Mysore

INDIA 1,788 20.3% 1,419 19.0% 357 748 17.0% 364 10.3 43.7% 249
360 375

Bank Islam Malaysia

MALAYSIA 1,779 37.8% 1,503 49.5% 352 896 15.5% 353 12.0 4,384% 232
361 377

Global Trust Bank

INDIA 1,776 50.5% 1,326 51.3% 363 687 51.6% 369 23.2 53.3% 178
362 383

Ing Bank (Australia)

AUST. 1,740 79.8% 1,487 91.2% 353 1,220 59.3% 334 -9.5 LL 417
363 349

Standard Bank Asia

HONG
KONG
1,739 -5.4% 1,343 -5.2% 362 345 -12.4% 410 9.8 -47.1% 254
364 362

Bank Panin

INDO. 1,730 46.3% 1,136 65.7% 374 459 35.5% 390 3.0 -18.3% 363
365 354

Cota Commercial Bank

TAIWAN 1,728 0.6% 1,514 0.1% 350 1,061 9.4% 341 6.7 -7.8% 296
366 357

Stand. Chart. Nakornthon Bk.

THAILAND 1,704 13.5% 1,384 21.5% 359 1,324 12.7% 327 -55.5 LL 446
367 347

Federal Bank

INDIA 1,697 -5.0% 1,383 -4.7% 360 863 -4.5% 354 9.9 1,734% 253
368 366

Bank Utama (Malaysia)

MALAYSIA 1,660 8.4% 1,347 9.9% 361 1,053 4.4% 342 31.1 -8.1% 147
369 370

Overseas Union Bank (M)

MALAYSIA 1,582 10.1% 1,289 14.9% 365 1,421 15.5% 323 35.8 34.7% 138
370 360

Kaoshin Commercial Bank

TAIWAN 1,577 -1.8% 1,440 -1.5% 355 1,091 5.7% 340 NA
371 359

Nara Bank

JAPAN 1,566 5.1% 1,468 4.9% 354 1,047 3.1% 343 -10.9 PL 420
372 342

Bank Of Tokyo-Mitsubishi (Aust.)

AUST. 1,548 -15.4% 1,052 19.1% 378 1,044 -9.6% 344 -5.2 LL 413
373 371

Security Bank Corp.

PHIL. 1,497 35.3% 936 35.1% 382 655 16.1% 371 8.4 2.3% 278
374 379

Banco Seng Heng

MACAU 1,467 21.2% 1,275 18.3% 366 688 -2.7% 368 14.6 11.4% 208
375 392

Uti Bank

INDIA 1,460 69.8% 1,224 88.1% 370 750 61.6% 363 10.9 63.9% 241
2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

376 378

State Bank Of Indore

INDIA 1,435 25.6% 1,090 26.5% 376 608 34.0% 376 9.7 45.8% 257
377

Bank Muamalat Malaysia

MALAYSIA 1,348 46.0% 1,236 54.9% 368 454 72.4% 391 2.1 -39.8% 380
378 437

Bank Ekspor Indonesia

INDO. 1,343 325.4% NA 13 7,433% 496 18.0 803.9% 196
379 350

China Banking Corp.

PHIL. 1,320 -10.0% 932 -16.3% 383 726 7.9% 366 13.1 -19.6% 217
380 369

Enterprise Bank Of Hualien

TAIWAN 1,283 -12.0% 1,195 -11.1% 371 838 -15.3% 356 -19.3 LL 430
381 361

Uob Radanasin Bank

THAILAND 1,280 -10.6% 1,147 15.3% 372 196 145.3% 439 -30.3 PL 434
382 380

Karnataka Bank

INDIA 1,277 16.4% 1,107 18.1% 375 524 19.8% 384 12.5 37.2% 226
383 373

Taitung Business Bank

TAIWAN 1,266 -3.8% 1,067 0.8% 377 775 -16.0% 360 -54.3 LL 445
384 368

Bank Universal

INDO. 1,260 14.5% 1,141 20.3% 373 597 59.3% 378 0.4 LP 400
385 394

Bank Bali

INDO. 1,245 85.9% 939 20.1% 381 105 -27.6% 474 -111.9 LL 467
386 382

Banco De Oro Universal Bank

PHIL. 1,242 33.8% 951 41.9% 380 636 21.7% 374 8.8 -12.5% 269
387 364

Cheju Bank

S.KOREA 1,191 -15.7% 837 -28.0% 388 580 -0.2% 380 -16.4 PL 425
388 381

Xiamen International Bank

CHINA 1,185 1.8% 888 5.2% 387 640 -5.1% 373 -6.4 PL 414
389 390

N M Rothschild Australia

AUST. 1,163 45.9% 369 65.6% 431 339 68.2% 413 3.9 -56.5% 340
390

Global Business Bank

PHIL. 1,157 312.1% 899 272.3% 386 582 407% 379 3.9 212.6% 345
391 408

Centurion Bank

INDIA 1,123 66.9% 827 80.6% 390 394 36.2% 399 7.3 60.2% 287
392 388

United Western Bank

INDIA 1,123 21.4% 930 26.6% 384 504 40.5% 387 11.9 50.1% 234
393 372

Bank Buana Indonesia

INDO. 1,106 11.2% 1,000 9.9% 379 184 109.4% 444 10.6 -63.6% 244
394 385

Hatton National Bank

SRI LANKA 1,087 17.3% 760 16.5% 393 566 17.4% 381 9.6 8.4% 258
395 397

Banco Weng Hang

MACAU 1,015 16.0% 926 15.9% 385 413 -6.1% 393 15.7 24.8% 202
396 395

Bank Of Madura

INDIA 1,011 19.9% 777 20.5% 392 356 19.5% 407 9.7 51% 255
397 401

Idbi Bank

INDIA 1,002 31.4% 738 25.3% 394 342 49.0% 412 13.0 98.3% 220
398 386

Prudential Bank

PHIL. 998 17.8% 658 9.6% 401 394 -5.3% 398 3.9 -12.4% 343
399 374

Union Bank Of The Philippines

PHIL. 994 -6.1% 486 23.5% 416 331 -18.1% 415 16.6 -21.1% 200
400 396

Bank Of Rajasthan

INDIA 974 15.7% 693 8.6% 398 370 16.2% 404 2.6 LP 375

 

2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

401 400

South Indian Bank

INDIA 969 23.2% 831 24.4% 389 432 21.4% 392 5.5 325.8% 312
402 402

Bank Bukopin

INDO. 949 58.7% 782 67.9% 391 497 77.5% 388 13.1 -73.1% 219
403 389

Ibj Australia Bank

AUST. 889 5.9% 391 31.7% 428 743 14.8% 365 5.6 88.9% 311
404 399

Banco Luso Internacional

MACAU 854 0.7% 711 -7.6% 395 408 -5.4% 394 3.0 118.2% 364
405 405

United Chinese Bank

HONG
KONG
846 10.3% 655 10.9% 402 517 6.5% 385 8.6 80.2% 273
406 444

Bank Mega

INDO. 844 195.1% 704 247.3% 396 362 608.1% 405 9.4 78.9% 264
407 404

Karur Vysya Bank

INDIA 840 17.0% 661 21.8% 400 387 24.8% 400 15.2 92.1% 203
408 406

Banco Commercial De Macau

MACAU 820 8.0% 700 6.6% 397 329 -2.1% 416 9.3 4.2% 266
409 398

Bank Of Tokyo-Mitsubishi (M)

MALAYSIA 793 -7.5% 522 -5.9% 414 479 -16.6% 389 17.7 -45.9% 197
410 424

Rabobank New Zealand

N.Z. 783 80.8% NA NA 6.3 23.5% 304
411 411

Abn Amro Bank

MALAYSIA 782 20.2% 676 20.9% 399 307 -18.2% 419 -1.3 PL 411
412 387

Phil. Bank Of Communications

PHIL. 776 -3.3% 453 -23.1% 420 395 -6.7% 397 3.1 43.9% 361
413 420

Development Credit Bank

INDIA 748 41.9% 592 46.9% 404 350 60.4% 409 6.2 35.8% 306
414 413

Islami Bank Bangladesh

B'DESH 729 25.7% 595 27.5% 403 508 33.3% 386 4.2 94.8% 334
415 403

International Exchange Bank

PHIL. 727 13.5% 556 20.8% 409 404 1.6% 395 4.5 -14.5% 330
416 410

Seylan Bank

SRI LANKA 715 21.6% 505 12.4% 415 401 21.4% 396 2.8 53.4% 369
417 417

Tamilnad Mercantile Bank

INDIA 697 24.2% 570 29.6% 406 268 29.2% 424 8.7 16.0% 272
418 431

Bank Of Punjab

INDIA 688 51.5% 558 47.7% 407 278 54.5% 421 7.1 2.1% 290
419 427

Bank Fuji International Indon.

INDO. 675 81.9% 357 68.5% 432 206 55.7% 437 18.0 153% 195
420 415

Pubali Bank

B'DESH 674 16.8% 557 16.6% 408 371 9.3% 403 6.0 62.0% 307
421 463

Bank Cic Internasional

INDO. 661 198.7% 278 44.5% 452 140 97.2% 466 3.7 LP 349
422 418

Commercial Bank Of Ceylon

SRI LANKA 643 26.8% 453 24.1% 421 382 27.9% 401 11.3 42.1% 239
423 414

Askari Commercial Bank

PAKISTAN 642 20.1% 523 24.6% 413 308 37.0% 418 5.4 11.7% 315
424 412

Tsb Bank

N.Z. 626 17.3% 572 16.9% 405 344 15.5% 411 7.3 30.1% 288
425 409

Bnz Finance

N.Z. 604 3.8% 525 2.8% 412 597 3.6% 377 10.1 23.3% 252
2001 2000

Commercial Banks

Country

Assets

Deposits

Loans

Net Profit

Rank Rank

$ millions

% Change

$ millions

% Change

Rank

$ millions

% Change

Rank

millions

% Change

Rank

426 421

Catholic Syrian Bank

INDIA 592 16.0% 526 14.9% 411 227 11.7% 434 1.4 1,645% 389
427 425

Uttara Bank

B'DESH 582 21.2% 480 19.1% 417 373 11.2% 402 4.2 1,084% 335
428 422

National Bank

B'DESH 579 12.5% 437 16.6% 423 333 2.6% 414 4.2 189.9% 333
429 429

Deutsche Bank (Malaysia)

MALAYSIA 576 14.9% 350 -6.7% 435 163 -11.9% 454 10.4 -40.1% 247
430 430

Bank Of Nova Scotia

MALAYSIA 559 13.2% 454 91.3% 419 359 -9.2% 406 7.1 -32.2% 289
431 423

Bank Artha Graha

INDO. 551 42.7% 386 68.6% 430 247 38.5% 428 0.8 164.9% 395
432 419

Bank Nisp

INDO. 548 30.1% 414 44.8% 426 305 129.8% 420 6.3 209.3% 303
433 416

Phil. Trust Bank

PHIL. 547 12.0% 461 13.9% 418 321 5.4% 417 6.3 -19.5% 302
434 435

Bank Of America Malaysia

MALAYSIA 520 15.5% 431 17.1% 424 109 14.1% 471 3.9 -9.4% 341
435 434

Lakshmi Vilas Bank

INDIA 517 23.1% 420 23.4% 425 246 26.5% 429 5.6 78.1% 309
436 426

Ific Bank

B'DESH 489 2.9% 307 -0.9% 441 262 -0.7% 426 2.9 4.8% 366
437

Bank Alfalah

PAKISTAN 475 31.2% 353 29.5% 434 263 47.6% 425 3.7 37.6% 348
438 448

Arab Bangladesh Bank

B'DESH 466 31.1% 307 21.8% 439 209 20.2% 436 2.9 101.5% 365
439 432

Bank Sanwa Indonesia

INDO. 458 27.8% 182 30.3% 474 226 53.7% 435 25.7 165.8% 163
440

Asia Commercial Bank

VIETNAM 434 134.8% 402 166.9% 427 148 58.6% 460 4.0 12.6% 337
441 464

Union Bank

PAKISTAN 433 71.9% 297 75.1% 446 231 76.5% 432 0.1 -94.0% 407
442 443

Banco Delta Asia

MACAU 429 10.8% 356 7.1% 433 177 -6.4% 445 1.7 133.3% 385
443 445

Sampath Bank

SRI LANKA 428 26.8% 299 24.2% 445 269 29.0% 423 5.1 59.0% 319
444 446

Faysal Bank

PAKISTAN 426 26.5% 302 21.7% 442 189 24.9% 442 3.6 LP 352
445 428

P.N.G. Banking Corp.

P.N. GUINEA 425 -3.5% 389 0.3% 429 172 -20.3% 447 -10.1 PL 418
446 442

Bank Al Habib

PAKISTAN 416 21.5% 307 26.3% 440 254 34.8% 427 2.6 0.3% 373
447 436

Far Eastern Bank

S'PORE 411 -3.5% 334 -5.1% 437 168 3.4% 450 5.0 127.3% 322
448 447

Bharat Overseas Bank

INDIA 407 15.4% 301 9.5% 443 147 7.9% 462 0.2 -90.8% 405
449 458

Sangli Bank

INDIA 404 29.5% 295 18.8% 447 102 8.8% 477 1.1 18.5% 393
450 462

Nedungadi Bank

INDIA 389 31.5% 340 34.3% 436 170 23.1% 448 3.1 81.1% 360